La masia de la Font de la Pineda adopta el nom d’una de les fonts més emblemàtiques de Riells del Fai, ja sigui per la seva transcendència social, per la qualitat de la seva aigua, per la bellesa de l’entorn o pel seu remot orígen.

La font de la Pineda és coneguda des ben antic i es troba en el camí tradicional que porta a Sant Miquel del Fai. Està documentada des del segle XIX com a abeurador de ramats i pastors per a la transhumància del ramats que baixaven del Pirineu en destinació al pla de Barcelona.

Al voltant de la font i trobem el plataner centenari, on en la dècada dels 50, si aplegava gent d’arreu per refrescar-se i pujar fins a l’Aplec de Sant Miquel el dilluns de la segona Pascua. L’esplanada que actualment trobem devant del restaurant, exercia d’aparcament de carros i tartanes vingudes de tota la comarca.

Arquitectònicament, la casa de la Font de la Pineda destaca pel seu capser format per una barana balustrada, a partir de balustres planes, que flanqueja per cada costat un plafó central rematat per un arc escarser. Aquest element i les obertures de llinda plana emmarcades del pis, doten el conjunt d’un classicisme que s’insereix amb l’arquitectura popular que defineix la casa.